خواب

 

بخواب جونم برات بیداری زوده

بیدار موندن تا صبح آسون نبوده

ببند چشماتو شاید خواب ببینی

گل خورشیدو تو مرداب ببینی

 

 ما که حسرت به دل موندیم و رفتیم

نه حتی خواب نور دیدیم و رفتیم

خیال کردیم که بعد شب می شه روز

. . .

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
دل آرام

این روزها خوابیدن هم دشوار شده

نجوای سکوت

[گل] سلام گاهی ایهام خود بحث دیگریست و اما بعضی نظرات چه تعبیر عجیبی دارند!

فرشته

خیا نکردی...واقعیت داره که بعد شب میشه روز[چشمک] شعر قشنگی بود...