-- تگ --

تو نشنیدی صدات کردم ---

 نمی دیدی نگات کردم ---

 ازت خواستم -- نفهمیدی ---

 چی می خواستم -- نپرسیدی ---

 تو دنیای خودت بودی و می رفتی ---

 تو دائم زیر لب چیزی را می گفتی ---

 تو روی آسمون ها در سفر بودی ---

 همش آشفته و آسیمه سر بودی ---

 حالا از من می پرسی من کجا بودم ---

 مگه یک لحظه من از تو جدا بودم ---

مارت

/ 0 نظر / 11 بازدید