رهگذر

 

در مسیر زندگی خویش

به انسان های زیادی برخورد کرده ام

یا به مانند مورچگان با نگاهی از کنار هم رد شده ایم

همچون سایه ای زود گذر

یا به مانند طوفانی مسیر یکدیگر را درنوردیده ایم

...

من به دنبال رهگذری هستم

که برای درختان حاشیه راه

جوی آبی به وسعت دریا بکشد

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
دل آرام

اول سلام دوم اینکه من به دنبال رهگذری هستم که لحظه ای در عبورش درنگ کند تا اندکی کنار هم باشیم

حوت

با قلبی به وسعت آسمان بر بوم سینه ها