--- تگ ---

می دونم خیلی دلتنگی ---

 دعا کن راهی پیدا شه ---

دعا کن از زمین راهی ---

 به سمت آسمون وا شه ---

 دعا کن من که می دونم ---

 دل تنگت پره درده ---

 دعا کن اون که دلتنگه ---

 به دنیای تو برگرده ---

 

شب و روز

/ 0 نظر / 6 بازدید