-- تگ --

روشنیه شبای تارم ---

همدم نـــاشناسم ---

توی این سکوت کوچه ---

با تو من نمی هراسم ---

بی تو من چه بی پناهم ---

با تو من چه بی نیازم ---

ترانه ها جون می گیرن ---

آخه تو صدای سازم ---

لحظه های با تو بودن ---

لحظه های بی شکایت ---

قصه های خوب عشقو ---

تو سکوت بی نهایت ---


نگو این ترانه بازم ---

یه دروغ عاشقانه ست ---

نازنین حرف دلم را ---

نگو که بازم بهانه ست ---

قصه ی لیلی و مجنون ---

قصه ی خواب و خیاله ---

عشق ما عشق حقیقی ---

عشقی که همتا نداره ---

توی گرمی نگاهت ---

یه سبد ترانه دارم ---

تو شبای بی ستاره ---

واسه تو ماهو میارم ---


ای سلام موجای دریا ---

منو تو بغل بگیرید ---

خدافظ دردا و غم ها ---

همتون با من بمیرید ---

بر نمی گردم به ساحل ---


خدافظ غصه های دل ---

خدافظ هق هق و ماتم ---

خدافظ عشقای باطل ---

عظیمی

/ 0 نظر / 28 بازدید