تسبیح

 

بعضی از آدم هایی که در اطراف خود می بینید، در هر روز چندین دور تسبیح  می گردانند ولی تعداد واقعی دانه های آن را نمی دانند.

زندگی مثل تسبیح است.

/ 1 نظر / 3 بازدید
پیمانه

شاید حتی دانستن دانه های تسبیح هم کمکی به تسلسل بی هدف زندگی نداشته باشد چه کسی یادش خواهد ماند که زندگی من چند نقطه دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟