ساده است

ساده است

زندگی ساده است

به سادگی خط خطی های کودکانه

همان خط خطی هایی که با بزرگ شدن ما رنگی شد

به سادگی رویاهای دوران بچگی

همان رویاهایی که هیچ گاه تحقق پیدا نکرد

به سادگی صدای ساز نوازنده دور گرد

نوازنده ای که می رود و می خواند: ای دنیا از تو سیرم

به سادگی شکستن یک دل در یک سال

همان سالی که احساس می کند به رویاهایش می رسد

به سادگی دور و دورتر شدن از زندگی

زندگی ساده است

ساده

/ 1 نظر / 3 بازدید
غریبه

کاش بهمین سادگی بود... پ.ن. سراب وقتیه که بری و فکر کنی داری میرسی بعد ببینی نه خبری نیست هنوز اینهمه که دویدی هنوز به هیچ جا نرسیدی و راه واسه رفتن زیاده