حیرت ---

خون به دل ---

خاک به سر ---

آه به لب ---

اشک به چشم ---

بی جمال تو چه ها بر من مسکین آمد ---

طبعم از دست زبان سوز تبی داشت چو شمع ---

عاقبت خاموشی ام بر سر بالین آمد ---

نخل گلزار محبت ثمر عیش نداد ---

مصرع آه همان یاس مضامین آمد ---

حیرتم بی اثر از انجمن عالم رنگ ---

همچو آینه ز صورتکده چین آمد ---

باز بی روی تو در فصل جنون جوش بهار ---

سایه ی گل به سرم پنجه ی شاهین آمد ---

/ 0 نظر / 28 بازدید