تنهائی ---

دیگه بریدم از همه ---

که حتی حوصله ی خودمم ندارم ---

دیگه تمومه طاقتم ---

من تو تنهائی راحتم ---

از همه ی عالم و آدم گله دارم ---

تو این دنیای لعنتی---

کی می خواد یار پاپتی ---

توی دل هیچ کسی هیچ جائی ندارم ---

ندارم ---

هر چقدر دل دادم بسه ---

کی واسه من هم نفسه ---

کی منو واسه من می خواد ---

دنیا شبیه قفسه ---

هرکی اومد رفت و نموند ---

هر کس یه جور دل و سوزوند ---

هیچی حرفای دلمو ---

از سوی این چشام نخوند ---

به قدر کافی کشیده ---

دل من از دست همه ---

چی بگم از دنیای بد ---

هر چی بگم بازم کمه ---

همه کسم تنهائیه ---

هم نفسم تنهائیه ---

با هر کی باشم می دونم ---

که آخرش جدائیه ---

/ 0 نظر / 34 بازدید