-- تگ --

قرارم

بی قرارم --- بتاب ای مهتابم --- در این شب سیاه و تارم

 غروب گریه ها را

 طلوع خنده ها باش

 در این سکوت آروم

 هوای گریه دارم

سحر ندارد این شب

 بدون نور رویت

 به باغ سرد پائیز

 بیا تو ای بهارم

 بیا بیا --- ستاره شب تنهائی

 بدون تو --- ندارد آسمان زیبائی

 چه می شود --- که دیگر از سفر باز آئی

 کجائی؟

شبگرد

/ 0 نظر / 11 بازدید